FONTOS


 

Beszélgetés Schmitt Pállal a reformokról
A NOB bekeményitett Lausanne-ban

Rendkívüli érdeklődés előzte meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyén, a svájci Lausanne-ban a hétvégén tartott kettős végrehajtó bizottsági ülést. A kettősség úgy magyarázható, hogy a NOB-2000-es reformbizottság végrehajtó bizottság tartotta javaslattevő értekezletét, ennek azonban teljes egészében része a NOB 11 tagú végrehajtó testülete is. Mindkettőnek Juan Antonio Samaranch az elnöke, s az így 28-ra kiegészült testületnek tagja dr. Schmitt Pál, a NOB protokollfőnöke is.

A zsúfolt napirenddel lebonyolitott ülés után arra kértük a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, Schmitt Pált, számoljon be a leglényegesebb javaslatokról és a fogadtatásukról.

-- Ismeretes, hogy a végül 72 főben megállapodó, NOB-2000 elnevezésű testület három különböző munkabizottságban végezte a sokrétű feldatát, és tette le az elképzeléseit -- tájékoztatott Schmitt Pál. -- Talán az a leggyakorlatiasabb, ha a munkabizottságok szerint futjuk át az ülésen történteket.

-- A Nemzetközi Olimpiai Bizottság összetételével, létszámával, tagságának arányaival foglalkozott az olasz Franco Carraro munkacsoportja. Milyen változásokra utaló tervezetet ajánlottak?

-- Elöljáróban megjegyezném, hogy senki se várjon azonnali gyökeres módosításokat. Lényegében 2008-ig válhatnak véglegessé a Carraro által vázolt elképzelések. Nos, a tervezet szerint, a NOB-tagok korhatára a jelenlegi 80 évről 70-re csökken. Az elnök sem lehet idősebb, őt ezután egyébiránt nyolcéves terminusra választaná a tagság. Ez a változás természetesen nem 2008-ban lépne érvénybe, hanem értelemszerűen már 2001-ben, a moszkvai közgyülésen, ahol Samaranch helyére új elnököt választunk.

-- Jelenleg 104 tagja van a testületnek, de a szám megközelitette már a 120-at is az idei márciusi kizárások előtt.

-- A 2008-ig elérendő, majd állandósuló létszám 115 lenne, ezen belül pedig az alábbi arányokat szükséges figyelembe venni: 15 tag képviselje az olimpiai sportágak nemzetközi szövetségeit, 15 a nemzeti olimpiai bizottságokat és ugyancsak 15 az aktív sportolókat (Legalább két olimpiai ciklussal korábban még versenyző résztvevője az olimpiai játékoknak -- A szerk.) A megmaradt 70 hely szabadon tölthető be, azzal a megszorítással, hogy a jövőben minden nemzetnek csak e g y e t l en tagja, képviselője lehet a NOB-ban, mindegy, hogy milyen képviseletben. Kivétel nincs!

-- A német Thomas Bach vezette a NOB szerepével, kapcsolataival, az olimpiai játékok programjával, és többek között a doppingellenőrzés kérdéseivel is foglalkozó munkacsoportot.1984-ben 221, 1988-ban 237, 1992-ben 257, legutóbb Atlantában már 271 versenyszám alkotta a nyári játékok műsorát. Sydneyben kerek 300 szám szerepel. Megálljt parancsol-e a NOB a növekedésnek?

-- Határozott a szándéka mindenesetre. Sydney után a szám 280-ra csökken. Annak ellenére, hogy a jelenleg kétszáz nemzeti bizottságnak k ö t e l e z ő lesz részt vennie ezután az olimpiai játékokon. A részt vevő személyek minimális száma négy, és ha ezt gazdasági-pénzügyi okokból netán képtelen lenne egy-egy kis ország vállalni, akkor a NOB természetesen garantálja az anyagiakat

-- Tudjuk, ez a bizottság foglalkozik az olimpiai szolidaritással, a kapcsolatrendszerek fejlesztésével, az átláthatóság, tehát a szervezet nyitottságának kérdéseivel, a kommunikációval, a sportolók szerepének előtérbe helyezésével minden szinten. Bennünket azonban most elsősorban a dopping elleni küzdelem várható fejleményei érdekelnek, pontosabban, hogy mit terjesztett elő Thomas Bach ebben a tekintetben.

-- öt pontban foglalható össze az előterjesztés. Egy: az olimpiai eskünek utalnia kell arra a jövőben, hogy a résztvevő versenyző nem csak tiszta eszközökkel versenyez, hanem hogy ily módon készült is fel. Kettő: minden olimpiai versenyző "doppingútlevelet" kap, amely pontosan rögziti a doppingellenőrzéseket, az orvosi rendelvényre használt gyógyszereket, egészségügy vizsgálatokat, esetleges vétségeket, satöbbi. Három: a doppingellenőrzés során vett két minta közül a B-mintáét, tehát a kontroll- vizsgálatot máshol szükséges elvégezni, és nem ugyanott, ahol az A-t. Négy: a versenyzőknek tudniuk kell, hogy az olimpiai akkreditálástól számított időszakban bármikor, bárhol alá kell vetniük magukat a doppingellenőrzésnek. Végül: a NOB végrehajtó bizottsága, és vele egyetemben a NOB-2000-es testület vezetői is, egyöntetűen állást foglaltak egy korábban hevesen vitatott kérdésben: azon sportágak, amelyek nem hajlandók elfogadni a NOB szabályzatát, rendelkezéseit, nem vehetnek részt az olimpiai játékokon. Fontos kiegészítésként jegyzem meg, hogy a NOB-tól független, a legelismertebb szaktekintélyekből álló Nemzetközi Doppingellenőrző ügynökség még az idén megalakul, elkezdi működését, és a sydneyi olimpián a rendelkezésünkre áll.

-- Végezetül ha az olimpiai színhelyek kijelöléséről kaphatnánk információt...

Az amerikai Anita DeFranz egy könnyen követhető, többlépcsős rendszert javasolt. A rendezésre kandidáló város terveit első fokon az illetékes hazai olimpiai bizottságnak kell elbírálnia, a NOB útmutatójának alalpján, amelyet a NOB a rendezésre vállalkozóknak idejében eljuttat, és amely konkrétan tartalmazza a minimális rendezési feltételeket. A jelentkező városokat a NOB tagjai a jövőben nem látogathatják. Ezt az előírások szerint kizárólag a NOB különleges, hét tagból álló bizottsága teheti, amely előterjeszti a rendezésre alkalmas városok rövidített listáját. A végső döntést, mint korábban, ezután is a testület közgyűlése hozza meg, titkos szavazással. Ez a rendszer működik már a 2008-as játékok színhelyének kijelölésekor is.

-- Megitélése szerint várható-e vita és módosítás a decemberi közgyűlés során a most megtett javaslatokkal kapcsolatosan, és hogy a módosítások vajon milyen mértékben teszik szükségessé az Olimpai Charta átalakitását a közeljövőben?

-- úgy érzékelem, hogy a korhatár, a tagsági arányok és az olimpiai színhelyek ügyében hosszabb-rövidebb vitára számíthatunk, esetleg némi finomításra is. Ami pedig az Olimpiai Chartát illeti: meggyőződésem, a jelenlegi helyzetben minimum harminc helyen szorul jelentős átfogalmazásra.

Gallov Rezső, Nemzeti Sport 1999. szeptember 27.

SCHMITT PÁL

KÉPEK

  

 
LINKEK

  Schmitt Pál