FONTOS


 

Rendkívüli NOB-közgyűlés, Lausanne
Dr. Schmitt Pál: "A NOB felkészült a XXI. századra"


Juan Antonio Samaranch összpontosító-készsége, speciális erőnléte, szellemi kapacitása nem mindennapos. A 80. évéhez közeledő sportdiplomata csaknem két teljes napot töltött a NOB-közgyűlés elnökének járó székben, végig követte, irányította a bonyolult, néhol "rázós" folyamatot, hiba nélkül, fegyelmezett mederben tartva az ügyeket.

Pihenésre sok ideje nem jut, hiszen hétfőn a végrehajtó bizottság ülései következnek, szerdán pedig az Egyesült Államokba utazik. Nagy kérdés, hogy a washingtoni képviselők vajon éppen olyan elismeréssel könyvelik-e majd el meghallgatása során Samaranch, illetve a NOB-közgyűlés erőfeszítéseit, mint Lausanne-ban a tagság túlnyomó többsége. Itt, Lausanne-ban ugyanis vitathatatlan elégedettség érződött a rendkívüli közgyűlés végeztével, Havelange úr, a NOB doyenje javaslatára vastaps köszöntötte Samaranch elnököt.

A második nap két legérdekesebb témáját a doppingellenes küzdelem és az olimpia rendezésére aspiráló városok látogatásának kérdése jelentette.

A NOB2000 bizottság második munkacsoportjának szerteágazó témái az ötkarikás testület új szerepét igyekeztek körvonalazni. Az ezzel kapcsolatos lényegesebb határozatok:

-- Az Olimpiai Chartában rögzíteni kell, hogy a nyári olimpiai játékokon valamennyi tagország részt vesz (a NOB ennek érdekében szükség esetén kész országonként hat sportoló költségeit magára vállalni);

-- A nyári játékok versenyprogramjában maximum 280 szám szerepelhet;

-- A NOB gondoskodik arról, hogy az olimpiai szervezők számára rendelkezésre álljanak a korábbi játékok rendezőinek feldolgozott tapasztalatai;

-- Az olimpiai játékok rendezőinek kötelező feladata a játékokat követően a paralimpiai versenyek lebonyolítása is;

-- Biztosítani kell a NOB képviseletét a Nemzetközi Paralimpiai Szövetségben, és a paralimpiai szervezet képviseletét a NOB-ban;

-- Az aktív versenyzők képviseletéről minden szinten gondoskodni kell (NOB, nemzetközi szövetségek, nemzeti olimpiai bizottságok);

-- A NOB adminisztrációs keretei között létre kell hozni egy kulturális és művelődési osztály, és jelentősen emelni kell az olimpiai akadémiák anyagi támogatását.

A dopping elleni küzdelem kérdéseihez érkezve Samaranch átadta a mikrofont a közelmúltban létrehozott, és egyelőre Lausanne-ban működő doppingellenes világszervezet (ügynökség) elnökének, a kanadai Richard Poundnak, aki rendkívül biztatónak ítélte meg az új szervezet tevékenységét, amely -- mint nyomatékosította -- 2000 januárjától teljesedik majd ki.

-- Az olimpiai eskü szövegébe be kell építeni a doppingtól való tartózkodást. A játékok előtt az akkreditáció pillanatától a sportolók bármikor ellenőrizhetők. Az A-minta vizsgálatát más laboratóriumban kell elvégezni, mint az ellenőrzésre szánt B-mintáét. Erőteljes vita után, de megmaradt a szigorú rendelkezés: azon sportágak, amelyeknek a nemzetközi szövetsége nem fogadja el, nem alkalmazza a NOB doppingellenes előírásait, nem vehetnek részt az olimpiai játékokon;

-- Bevezetik a versenyzők "doppingútlevelének" rendszerét.

Az olimpiai helyszín kijelölése kapcsán alakult ki -- amint várható volt -- a legszenvedélyesebb vita. A témához végül harminchatan szóltak hozzá. A felszólalások során dr. Schmitt Pál javasolta, hogy a jelentkező városok számára előírt minimális technikai feltételek mellett szerepeljen a szövegben a környezetvédelem elemi követelménye is. A módosítást elfogadták.

A közgyűlés végül -- nyolcvankilenc szavazattal tíz ellenében, egy tartózkodással -- úgy döntött, hogy a NOB-tagok a jövőben nem látogathatnak el az olimpia megrendezésére jelentkező városokba.

További érdemi döntések:

-- A kiválasztás folyamatának kezdetén a NOB értékeli a jelentkező városokat az elemi szervezési és egyéb feltételek alapján azzal a céllal, hogy meghatározza, mely városok jelentkezése fogadható el egyáltalán;

-- A rendezésre jelentkező városokkal a NOB-nak háromoldalú szerződést kell kötnie. Ebben a dokumentumban kell lefektetni, hogy milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie a NOB-nak, a város jelöléséért alakult szervezőbizottságnak, és az illetékes nemzeti olimpiai bizottságnak, és hogy milyen következményekkel jár a három aláíróra, ha nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak.

A kétnapos maratoni ülésezést követően a NOB protokollfőnökével, berni nagykövetünkkel, dr. Schmitt Pállal beszélgettünk.

"Az Olimpiai Charta csaknem valamennyi fejezetét érinti a NOB-közgyűlés elé került, és kisebb-nagyobb viták után elfogadott ötven javaslat -- mondta. -- Meggyőződésem, hogy a hónapokon át tartó előkészületek után a NOB a gyakorlati megvalósulás következtében megújul, képes eleget tenni a XXI. század kihívásainak, és visszanyeri tekintélyét, méltóságát a nemzetközi sportéletben. Külön örömömre szolgál, hogy jelentős helyet foglal el jövőbeni feladataink között a nevelés, amelynek keretében -- lesz gondom rá -- megfelelő súllyal kap majd helyet bizottságom feladata, a környezetvédelem.

Schmitt Pál egyébiránt 1995, megalakulása óta elnöke ennek a fontos testületnek, s idén, jóllehet a NOB szabályzatának megfelelően lejárt alelnöki és végrehajtó bizottsági tagságának a mandátuma is, két újabb tiszteletreméltó pozícióhoz jutott: Samaranch a testület protokollfőnökének nevezte ki, a közelmúltban pedig az Olimpikonok Világszövetségének elnökévé választották.

+ Ebben a helyzetben hogyan tervezi a jövőjét a NOB-ban?

-- Nem panaszkodom, lehetőség, munka akad bőven. Az elnöki posztra változatlanul kandidálok, de a kérdés megközelítése sok mindentől függ. Legutóbb felröppent például, hogy Samaranch esetleg már 2000-ben visszavonul 2001 helyett. Terveink között 2000-ben nem szerepel jelölésem a kibővülő végrehajtó testület tagságára, ez azonban, mondanom sem kell, nincs összefüggésben az elnökséggel kapcsolatos ambícióimmal.

Végezetül egy magyar sportdiplomáciai sikerről: dr. Aján Tamást, a MOB főtitkárát, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség főtitkárát beválasztották a november 10-én létrehozott doppingellenes világszervezet végrehajtó testületébe.

Lausanne, 1999. december 12.

Tíz új tag

A közgyűlés szombati döntése értelmében vasárnap 10 sportolót választottak be a szervezetbe. A jelöltek közül hetet az atlantai nyári olimpia (1996), hármat pedig a naganói téli játékok (1998) alatt szavaztak be versenyzőtársaik a NOB sportolói bizottságába. További öt tag a sydneyi olimpia után kerül be a testületbe. Az eskütétel ünnepélyes ceremóniáját dr. Schmitt Pál protokollfőnök vezette le.

A NOB-tagja lett: Roland Baar (német evezős), Hassiba Boulmerka (algériai atlétanő), Szergej Bubka (ukrán atléta), Chairmaine Crooks (kanadai atlétanő), Robert Ctvrtlik (amerikai röplabdás), Manuela Di Centa (olasz sífutónő), Johann Olav Koss (norvég gyorskorcsolyázó), Alekszandr Popov (orosz úszó), Vlagyimir Szmirnov (kazah sífutó), Jan Zelezny (cseh atléta)

Gallov Rezső, Nemzeti Sport 1999. december 13.SYDNEY.2000

CIKKEK
KÉPEK

  

 
LINKEK

  SYDNEY 2000